Интернет на всё
Абонентская плата
Количество трафика в пакете
Количество минут в пакете
Количество SMS в пакете
Рекомендуем!
Яркий бизнес за 250
250 ₽/мес
Яркий бизнес за 400
400 ₽/мес
Яркий бизнес за 700
700 ₽/мес
Яркий бизнес за 1000
1000 ₽/мес
Яркий бизнес за 1500
1500 ₽/мес
250 ₽/мес
400 ₽/мес
700 ₽/мес
1000 ₽/мес
1500 ₽/мес
10 ГБ
25 ГБ
35 ГБ
50 ГБ
Безлимит
400 мин.
800 мин.
1500 мин.
3000 мин.
5 000 мин.
100
500
1000
1000
1000